Laskesport    
Sisukord
Avalehele
Võistlused
Laskesport
Laskesport
Pildid
Teated

EV Laskurliit

 

Õppematerjalid laskespordist :

Laskmistreeneri I kategooria erialakoolitus. 06 - 07.06.2007 Männiku lasketiir. Autorid Jüri Talu ja Mati Mark
Lasketehnika laskmisel. Algtekst "Teesoo Laskurklubi"
Lasketehnikad "Liikuva märgi" ja "Jooksva metssea" laskmisel. Osad I ja II. Algtekst ja autor Ville Häyrinen
I "Liikuva märgi" laskmise algõpe, relva-, optilise sihiku valik, lasketreeningul laskeharjutused (soome keeles)
II "Jooksva metssea" laskmine, lasketehnika, lasketreeningu laskeharjutused, ettevalmistus võistluseks (soome keeles)
Lasketehnika laskmisel (soome keeles). Algne tekst "Finnish Military Shooting Team"
Lasketehnika laskmisel (soome keeles)
Laskmine I osa (soome keeles)
Laskmine II osa (soome keeles)
Laskmine III osa (soome keeles)
Laskmine IV osa (soome keeles)
Laskmine V osa (soome keeles)
Laskmine VI osa (soome keeles)
Laskmine VII osa (soome keeles)
Laskmine VIII osa (soome keeles)
Laskmine IX osa (soome keeles)
Laskmine X osa (soome keeles)
Laskmine XI osa (soome keeles)
Laskmine XII osa (soome keeles)
Püstolilaskmine - lasketehnika, laskuri ettevalmistus võistluseks jne. Austraalia (inglise keeles)
Laskuri üldfüüsiline ettevalmistus, venitusharjutused (pildid), güropalli kasutamine püstolilaskuritel (soome keeles)
Lasketehnika, videod võistlustest, nõuandeid laskuritele igapäevase lasketreeningu läbiviimiseks, nõuandeid
treeningpäeviku täitmiseks, enamlevinud vigade analüüs laskmisel näidete varal rõhuasetusega püstolilaskuritele,
erinevad laskmise treeningteooriad ja metoodikad jne. Kanada laskesport (inglise keeles)
Erinevate laskeharjutuste ja lasketreeningute läbiviimise kohta palju häid nõuandeid, sealhulgas ka laskeharjutuse
"Jooksev metssiga" lasketreeningute läbiviimsest, laskuri psühholoogilisest ettevalmistusest, lasketulemuste
 analüüs laskmise ajal ja peale laskmist, järelduste tegemine jne. Ukraina Laskespordi Föderatsioon (vene keeles)

 

Tekst: H. Kruus

Laskespordiklubi MäLK

 

 

Pildid/ Photos
Laskesport
ISSF
ESC
NRA
Eesti
Soome
Rootsi
SVA

 

 

 

 


Copyright © 2003 - 2016 • Hannes Web Disain • Alates: 15.06.2003 • Uuendatud: 01.07.2016 •